BLACK POINT GROUP
Ochrona fizyczna
Ochrona techniczna
Automatyka domowa
Cleaning
Kontakt
 Spółka BPGroup powstała w 2003 roku. Początkowo firma specjalizowała się w ochronie technicznej. W 2005 roku uzyskała koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony technicznej i fizycznej. 

Od momentu rozpoczęcia działalności systematycznie umacniemy swoją pozycję wprowadzając w zakres swojej działalności nowe usługi. W 2007 roku rozpoczeliśmy działalność w obszarze usług porządkowo-czystościowych. W rozwoju nowych produktów wykorzystujemy wcześniej zdobyte doświadczenia.

Od maja 2008 posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej.                                        Obecnie spółka działa głownie na terenie Dolnego Śląska i Trójmiasta.


 
Top